ตลาดหลักทรัพย์ คุณควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในการประเมินข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในเอกสารนี้

ตลาดหลักทรัพย์ คุณควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในการประเมินข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในเอกสารนี้

และไม่ควรเชื่อถือข้อความดังกล่าวมากเกินไป ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ในเอกสารนี้ และ FNM ไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงแถลงการณ์ดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลจากปัจจัยต่างๆ และความเสี่ยงอื่นๆ ที่ระบุในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K หรือ 10-KSB และเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นโดยบริษัทดังกล่าว 

กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คุณควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้

ในการประเมินข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในเอกสารนี้ และไม่ควรเชื่อถือข้อความดังกล่าวมากเกินไป ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ในเอกสารนี้ และ FNM ไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงแถลงการณ์ดังกล่าว 

รวมถึงความเสี่ยงที่ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลจากปัจจัยต่างๆ และความเสี่ยงอื่นๆ ที่ระบุในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K หรือ 10-KSB และเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นโดยบริษัทดังกล่าว กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คุณควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในการประเมินข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในเอกสารนี้

 และไม่ควรเชื่อถือข้อความดังกล่าวมากเกินไป ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ในเอกสารนี้ และ FNM ไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงแถลงการณ์ดังกล่าว คุณควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในการประเมินข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในเอกสารนี้ และไม่ควรเชื่อถือข้อความดังกล่าวมากเกินไป ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น 

ณ วันที่ในเอกสารนี้ และ FNM ไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงแถลงการณ์ดังกล่าว คุณควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในการประเมินข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในเอกสารนี้ และไม่ควรเชื่อถือข้อความดังกล่าวมากเกินไป ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ในเอกสารนี้ และ FNM ไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงแถลงการณ์ดังกล่าว

“โปรแกรม Data Analyst และ AI/Machine Learning Nanodegree ของ Udacity ช่วยให้เราสามารถยกระดับทักษะพนักงานของเรา และอนุญาตให้พนักงานของเราพิจารณาข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในกระบวนการตัดสินใจของพวกเขา”

credit: ronaldredito.org
cheapcustomsale.net
trinitycafe.net
faultyvision.net
luxurylacewigsheaven.net
norpipesystems.com
devrimciproletarya.info
derrymaine.net
tomsbuildit.org
taboocartoons.net